Detta är ett test för att se om svenska tecken accepteras av denna plattform eller inte - eftersom de rumänska som definitivt fungerar.

För att testa, kommer vi att skriva tre stycken, med denna som är den andra.

Detta är det tredje och det sista stycket i detta test text. Om du kan se alla tre stycken, då testet lyckas. Om inte, så mer arbete behöver göras.